ბლოგი

რა უნდა იცოდეთ ონლაინ მაღაზიის შესაქმნელად
უნდა ვიცოდეთ

ონლაინ მაღაზიის შექმნა

ონლაინ მაღაზიის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში ბიზნესის დაწყების ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ გზად იქცა. ეს იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას მიაღწიოთ მყიდველების ფართო აუდიტორიას […]

რა არის კორპორატიული საიტი
უნდა ვიცოდეთ

რა არის კორპორატიული საიტი

კორპორატიული საიტი არის ვებგვერდი, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის ონლაინ ყოფნას ინტერნეტში. ის ემსახურება: კომპანიის პრეზენტაციები: ინფორმაცია კომპანიის, მისი ისტორიის, მისიის, ღირებულებების

პრომო საიტი
უნდა ვიცოდეთ

პრომო-საიტი და მისი დანიშნულება

პრომო საიტი არის ვებ რესურსი, რომელიც შექმნილია კონკრეტული მარკეტინგული მიზნის მისაღწევად, მაგალითად: რეკლამა: ახალი პროდუქტის, სერვისის, აქციის ან ღონისძიების პოპულარიზაცია.

საიტის შექმნის ძირითადი ეტაპები
უნდა ვიცოდეთ

საიტის შექმნის ძირითადი ეტაპები

მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა საიტის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა: რაზეა საიტი? (თემა, სამიზნე აუდიტორია); რა მიზნებს ისახავს? (ინფორმაციის მიწოდება, გაყიდვები,