საიტის შექმნის ძირითადი ეტაპები

საიტის შექმნის ძირითადი ეტაპები

მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა

საიტის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა:

 • რაზეა საიტი? (თემა, სამიზნე აუდიტორია);
 • რა მიზნებს ისახავს? (ინფორმაციის მიწოდება, გაყიდვები, მონაცემთა შეგროვება);
 • რა ფუნქციები სჭირდება საიტს? (პროდუქტების კატალოგი, გამოხმაურების ფორმა, ონლაინ ჩატი).

ტექნიკური დავალების შემუშავება

 • საიტის ყველა ფუნქციისა და მოთხოვნის დეტალური აღწერა;
 • საიტის სტრუქტურა (გვერდების სია);
 • დიზაინი (ფერთა გამა, შრიფტები, სურათები);
 • ტექნიკური მახასიათებლები (პლატფორმა, ჰოსტინგი).

პროტოტიპი:

 • საიტის პროტოტიპის შექმნა (მარტივი ესკიზი);
 • მომხმარებლის ნაკადის განსაზღვრა (მომხმარებლის გზა საიტის გავლით);
 • პროტოტიპის ტესტირება სამიზნე აუდიტორიასთან.

დიზაინი

 • საიტის გვერდების განლაგების (მაკეტების) შემუშავება;
 • სურათების და გრაფიკის შერჩევა;
 • საფირმო სტილის შექმნა.

დაკაბადონება

 • მაკეტის კონვერტაცია HTML-კოდში;
 • CSS სტილების დაკავშირება;
 • საიტის ადაპტაციის უზრუნველყოფა სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის.

დაპროგრამება

 • საიტის ფუნქციური ნაწილის შემუშავება;
 • კონტენტის მართვის სისტემის (CMS) დაკავშირება;
 • მოდულების კონფიგურაცია და სერვისებთან ინტეგრირება.

ტესტირება

 • შეცდომების პოვნა და გამოსწორება;
 • ტესტირება სხვადასხვა მოწყობილობებზე და ბრაუზერებზე;
 • საიტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

გაშვება და ოფტიმიზაცია

 • საიტის განთავსება ჰოსტინგზე;
 • ანალიტიკის დაკავშირება;
 • SEO ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებისთვის.

მხარდაჭერა და განვითარება

 • შიგთავსის რეგულარული განახლებები;
 • ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • ახალი ფუნქციების დამატება.

დამატებითი სერვისები

 • ვებსაიტის პოპულარიზაცია: რეკლამა, SEO, SMM;
 • ტრენინგი საიტის გამოყენების შესახებ: ადმინისტრატორებისთვის და მომხმარებლებისთვის.

საიტის შექმნის ვადები დამოკიდებულია პროექტის სირთულეზე. მარტივი საიტები – 10 დღიდან, ხოლო კომპლექსური პროექტები – რამდენიმე თვემდე დროს მოითხოს. სამუშაოების ღირებულება გამოითვლება ინდივიდუალურად და დამოკიდებულია საიტის ფუნქციებზე და დიზაინზე.