დეველოპერები

კრეატიული ვებ-პროექტების შემქნელი შემოქმედი გუნდი

პროექტების განხორციელებისას, ვიძლევით გარანტიას ხარისხიან შედეგზე. ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც და საქმიანობაშიც ვაფასებთ ადამიანობას, პასუხისმგებლობასა და პროფესიონალიზმს. ყველაფერში რასაც ვაკეთებთ, ვცდილობთ ვიყოთ უფრო უკეთესი და პროდუქტიულები.
მუშაობის დროს ჩვენთვის მთავარია სიზუსტე და გამჭირვალობა, ვმუშაობთ ხარისხიანად, კარგად გააზრებულად და ოფტიმალურად, რის შედეგადაც ვქმით წარმატებულ ვებ-პროეტებს.
ჩვენს მიერ დამზადებული ვებ-პროექტები – ეს არის მოხერხებული ურთიერთობის სისტემა ოპტიმალური ფუნქციების ნაკრებით და მისაღები ფასებით!
ინტერაქტიული სწავლება – ყველა სასწავლო მასალა შედგება ვიდეო-გაკვეთილებისაგან და განსაკუთრებით ადვილია აღსაქმნელად.

როგორ ვმუშაობთ

ამოცანა

საწყის ეტაპზე, ჩვენ ვეცნობით თქვენი საქმიანობის სფეროს, განვიხილავთ ხედვას პროექტზე, ერთობლივად ვავსებთ ბრიფს და/ან ტექნიკურ დავალებას, ვამუშავებთ მონაცემებსა და მასალებს.

მარკეტინგი & SEO

ანალიტიკა

ამოცანის განსაზღვრის შემდგომ ვატარებთ დამკვეთის შესაძლო კონკურენტის პროექტებს შინაარსის იდენტურობასა და უნიკალურობის ანალიზს, ვარჩევთ საუკეთესო ვარიანტს პროექტის პროტოტიპისათვის.

კონტენტის შექმნა

გადაწყვეტილება

შეთანხმებული და დამტკიცებული პროექტის საფუძველზე იქმნება საიტის ყველა მნიშვნელოვანი გვერდების დიზაინ-მაკეტი, პროგრამირება, შიგთავსი დაკაბადონება და ინტეგრაცია.

შედეგი

პროექტი გადაგვაქვს დამკვეთის “ჰოსტინგზე”, ვუზრუნველყობთ ინსტალაციას, გამართვასა და ტესტირებას, რის შემდგომ ვაბარებთ პროექტს შესაბამისი დოკუმენტაციითასასწავლო მასალებით დამკვეტს.

საიტის შექმნის სამუშაო ეტაპები

საიტის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა

– რაზეა საიტი? (თემა, სამიზნე აუდიტორია);
– რა მიზნებს ისახავს? (ინფორმაცია, გაყიდვები, მონაცემთა შეგროვება);
– რა თვისებები სჭირდება მას? (პროდუქტის კატალოგი, გამოხმაურების ფორმა, ონლაინ ჩატი).

ტექნიკური დავალების შემუშავება

– საიტის ყველა ფუნქციისა და მოთხოვნის დეტალური აღწერა;
– საიტის სტრუქტურა და გვერდების სია;
– დიზაინი (ფერები, შრიფტები, სურათები);
– ტექნიკური მახასიათებლები (პლატფორმა, ჰოსტინგი)

დიზაინი და პროტოტიპი

– საიტის პროტოტიპის შექმნა (მარტივი ესკიზი);
– საიტის გვერდების განლაგების შემუშავება;
– სურათების და გრაფიკის შერჩევა;
– საფირმო სტილის შექმნა;
– საბოლოო დიზაინ-მაკეტის ჩამოყალიბება და მისი დამტკიცება დამკვეთთან.

დეველოპმენტი (Frontend; Backend)

– მაკეტის კონვერტაცია HTML-კოდში, CSS სტილის დაკავშირება;
– საიტის ადაპტაცია სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის;
– საიტის ფუნქციონალის შემუშავება და მართვის სისტემის (CMS) დაკავშირება.

ტესტირება & გამოკითხვა

– ტესტირება, შეცდომების პოვნა და გამოსწორება;
– ტესტირება მომხმარებელთა ფოკუს-ჯგუფთან;
– ტესტირება სხვადასხვა მოწყობილობებზე და ბრაუზერებზე;
– საიტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

მომართვა & ინტეგრაცია

– საიტი ჰოსტინგზე მომართვა, კოდის და მედია შიგთავსის ოფტიმიზაცია & გაშვება;
– საფოსტო მისამართების შექმნა;
– Google Analytics 4 ან/და სხვა სისტემის ინტეგრაცია;
– Facebook Pixel ან/და სხვა სოციალური მედია სისტემის ინტეგრაცია.