ბრიფი სატის შეკვეთაზე

ბრიფი საიტის შექმნის შესახებ

საკონტაქტო ინფორმაცია

შეავსეთ გეთაყვა ინფორმაცია თქვენი პირადი ან/და თქვენი კომპანიის შესახებ. გახსოვდეთ წითელი ფიფქით * მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა!


ზოგადი ინფორმაცია

შეავსეთ გეთაყვა ინფორმაცია თქვენი ან/და კომპანიის საქმიანობის შესახებ. გახსოვდეთ წითელი ფიფქით * მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა!


დამკვეთის მიერ მოსაწოდებული მასალები

შეავსეთ გეთაყვა ინფორმაცია თუ რა სახის შიგთავსი (კონტენტი) გაქვთ მომზადებული ახალი საიტისათვის. გახსოვდეთ წითელი ფიფქით * მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა!


საიტის დიზაინის მოთხოვნები

ჩამოაყალიბეთ თქვნი მოთხოვნები ახალი საიტისათვის დიზაინის მიმართ.


საიტის ფუნქციონალი

მიუთითეთ გეთაყვა ინფორმაცია თუ რა სახის ფუნქციონალი  გჭირდებათ საიტის ჯეროვანი მუშაობისათვის. გახსოვდეთ წითელი ფიფქით * მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა!


საიტის ფუნქციონალი

მიუთითეთ გეთაყვა ინფორმაცია თუ რა სახის ფუნქციონალი  გჭირდებათ საიტის ჯეროვანი მუშაობისათვის. გახსოვდეთ წითელი ფიფქით * მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა!


ინტერნეტ-მაღაზიის ფუნქციონალი

ივსება საჭიროებისამებრ, თუ იქმნება ონლაინ-მაღაზია!


მადლობას მოგახსენებთ ფორმის შევსებისათვის!

თქვენს მიერ მოცემული ინფორმაცია უმოკლეს დროში იქნება შესწავლილი და ჩვენ დაუყოვნებლიბ დაგიკავშირდებით!