საიტის შეკვეთა

საიტის შეკვეთა

შეავსეთ და გამოგვიგზავნეთ გეთაყვა ქვემორე მოცემული ბრიფი, ხოლო ჩვენი სტუდიის პროექტ-მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და მაქსიმალურად შეგიწყობთ ხელს თქვენი მომავალი ვებ-პროექტის ჯეროვნად შექმნის განხორციელებაში!

წინამდებარე ბრიფი ვებ-დიზაინ სტუდიის „Webix Solutions“ მიერ გამოყენებული იქნება თქვენი პირადი საიტის და/ან თქვენი კომპანიის მიზნების, ამოცანებისა და ვებ-პროექტის მიმართ არსებული სურვილებისა & მოთხოვნების შესწავლის მიზნით. მიღებული ინფორმაცია ხელს შეგვიწყობს კარგად გააზრებული, ჯეროვნად გათვლილი და დამკვეთის მიზნიების ეფექტური რეალიზაციის მქონე ვებ-პროექტის დაგეგმარება-შექმნასა და პროექტის შექმნის ზუსტი ღირებულების შეფასებისათვის.

თუ ბრიფის შევსების პროცესში თქვენ გაგიჩნდებათ კითხვები, დაგვიკავშირდით – სიამოვნებით დაგეხმარებით მის შევსებაში. შეავსეთ ბრიფი გეთაყვა მაქსიმალურად სრული მოცულობით.

კონფედენციალურობა:

ვებ-დიზაინ სტუდია „Webix Solutions“ კისრულობს ვალდებულებას ყველანაირად დაიცვას მიღებული ინფორმაციის კონფედენციალურობა და არც-ერთ შემთხვევაში არა გააცნოს და/ან გადასცეს ინფორმაცია მე-3 პირებს დამკვეთის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

საიტის შეკვეთის ბრიფი

    1. ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

  • 2. ზოგადი მოთხოვნები

  • 3. საიტის დიზაინი

  • 4. საიტის ფუნქციონალი

  • 5. დამატებითი ინფორმაცია

 

შემოწმება