რა არის საიტის მომსახურება

Webix Solutions მიერ შექმნილი ყველა ვებ-გვერდი მუშაობს ხანგრძლივად და ხარისხიანად, პროგრამისტების დამატებითი ჩარევის გარეშე, მაგრამ მიუხედავად ამისა Webix Solutions ყველა კლიენტს სთავაზობს შექმნილი საიტების სერვის-მომსახურებას, რომელიც გაძლევთ ვებ-გვერდის დროული განახლებისა და მისი სტაბილური, საიმედო მუშაობის საშუალებას.

თუ თქვენ შექმნენით ვებ-გვერდი, (რომელიც ამავდროულად თქვენი საქმიანობის და/ან ინტერესების “ამსახველი სახეა”) საჭიროა მისი მუდმივი მოვლა:
  • მასალების განახლება და მათი სტილისტიკური გაფორმება;
  • ფოტოგალერეების და ვიდეორგოლების დამატება;
  • სარეკლამო ბანერების განთავსება;
  • დიზაინის ელემენტების შეცვლა სახვადასხვა მოვლენებთან დაკავშირებით;
  • ახალი რუბრიკების შექმნა და ა.შ.

როდესაც თქვენს საიტზე ყოველთვის წარდგენილია აქტუალური მასალა, პერიოდულად იცვლება ინფორმაცია და ვიზუალური ელემენტები ეს ყოველთვის მოსწონთ ვებ-გვერდის სტუმრებსა და მუდმივ მომხმარებლებს, რაც უზრუნველყოს მათ ხშირ სტუმრიანობას თქვენს ვებ-რესურსზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე Webix Solutions გთავაზობთ სერვის მომსახურების შემდეგ პაკეტებს:

საბაზო – ვებ-გვერდის შინაარსის (კონტენტის) დროული განახლება – კვირაში 3-5 მასალა; ვებ-გვერდის სტრუქტურაში ცვლილებების შეტანა და კორექცია; ვებ-გვერდის ფაილების სისტემის უსაფრთხოების ყოველთვიური მონიტორინგი და არქივაცია; ვებ-გვერდის ინდექსაციის მონიტორინგი. ყოველთვიური გადასახადი 150 ლარი.

კორპორატიული – ვებ-გვერდის შინაარსის (კონტენტის) დროული განახლება – კვირაში 10-15 მასალა; ვებ-გვერდის სტრუქტურაში ცვლილებების შეტანა და კორექცია; ვებ-გვერდის ფაილების სისტემის უსაფრთხოების ყოველთვიური მონიტორინგი და არქივაცია; ვებ-გვერდის ინდექსაციის ყოველთვიური მონიტორინგი; ვებ-გვერდის ოპტიმიზაციის კორექტირება. ყოველთვიური გადასახადი – 350 ლარი.

Pro-ბიზნეს – ვებ-გვერდის შინაარსის (კონტენტის) დროული განახლება – კვირაში 20-30 მასალა; ვებ-გვერდის სტრუქტურაში ცვლილებების შეტანა და კორექცია; ვებ-გვერდის ფაილების სისტემის უსაფრთხოების ყოველთვიური მონიტორინგი და არქივაცია; ვებ-გვერდის ინდექსაციის ყოველთვიური მონიტორინგი; ვებ-გვერდის ოპტიმიზაციის კორექტირება. ყოველთვიური გადასახადი – 450 ლარი.