ქართული ღვინის გილდია

ქართული ღვინის გილდია

„ქართული ღვინის გილდია“ არის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის სექტორში მოქმედი კომპანია, რომელიც ეწევა როგორც საგანმანათლებლო საქმიანობას, ასევე საზოგადოების ინფორმირებას, ქართული მაღალი ხარისხის ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების შესახებ.